Huvudmeny

Om akademinLotta Dalheim Englund

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård-och omsorgsadministration,  arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad – Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst.

Inom akademin finns fyra sektioner. Vi ger åtta vårdutbildningar på grund- avancerad- och masternivå bland annat sjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen och fem specialistsjuksköterskeutbildningar. Hos oss finns dessutom programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället och Administratörprogrammet. Akademin har cirka 100 anställda och 1 500 studenter.

Hos oss bedrivs strategiska forskningsprogram inom prehospital akutsjukvård, lärande, ledarskap och etik samt hållbar vårdutveckling med fokus på äldre. Dessutom arbetar våra forskare i CAV – Centrum för Arbetsliv och Vetenskap. Vi bedriver också forskning inom bland annat medicinsk teknik och vårdetik.