Huvudmeny
Frågor och svar som vägskyltar

Frågor och svar

Hundratals studenter från vårdutbildningarna vid Högskolan i Borås gör varje år sina verksamhetsförlagda studier (VFU). Inför din första praktik har du säkert många frågor. Därför har vi här sammanställt lite information om vad som gäller i samband med praktiken.


Läs igenom dessa frågor och svar först så bidrar du till att din tid ute i verksamheten fungerar så smidigt som möjligt.

Val av praktikplats

Hur går det till när jag ska välja praktikplats?
Du får ej själv välja praktikplats, utan du blir tilldelad en plats av praktiksamordnarna. Vid fördelning av platser försöker vi ta hänsyn till var du bor. Det är därför viktigt att dina uppgifter i Ladok stämmer. Observera att eftersom platserna på utbildningsavdelningarna (UVA) måste användas i första hand, kan din placering komma att ändras om du blivit tilldelad en icke-UVA plats och det blivit avhopp från en UVA-plats. VFU-samordnare kan ändra din placering fram till 14 dagar före VFU.

Kan jag ordna en praktikplats själv?
Nej, det får du inte. Verksamheten är hårt ansträngd och har ingen möjlighet att ta emot samtal från studenter med enskilda önskemål.

Kan jag göra praktik på min egen vårdcentral?
Nej, det är olämpligt att ha en placering där du tidigare arbetat, varit patient, din egen vårdcentral eller där du har/har haft andra kontakter som kan påverka bedömningen.

Hur vet jag vilken plats jag fått?
När du valt och fått din plats får du automatiskt en mejladress skickad till dig. Den ska du använda för att skicka en personlig presentation (se mall för personlig presentation) och mål för praktiken till handledaren. Du ska även ringa och ta kontakt om inget annat sägs.

När du har fått plats

Jag vill göra min praktik en annan tidsperiod, kan jag ändra mina veckor?
Nej, det är mycket viktigt att alla studenter är på praktikplatsen de veckor som är avsatta för det. Verksamheten har inte möjlighet att avsätta annan tid på grund av att en student tar semester och reser bort.

Vilka arbetstider har jag när jag är ute på praktik?
Det är 35 timmar/vecka som gäller!

Får jag ersättning för resor till och från praktikplatsen?
Vi betalar inte ut någon ersättning för resor inom Västra Götalandsregionen. 

Vad mer ska jag tänka på?
Var noga med att de hygieniska principerna ska följas då ni är ute i verksamheten så ni inte bidrar till onödigt lidande i form av vårdinfektioner. (se PM Vårdhygien)

Glöm inte att ha med dig ditt bedömningsunderlag och din namnskylt!

Försäkring

Är jag försäkrad under praktikperioden?
Ja, som student eller doktorand vid de statliga högskolorna finns en personskadeförsäkring. Den omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas (det vill säga gäller även under praktik godkänd av högskolan)

Vad gör jag ifall jag råkar skada mig?
Du som student måste själv göra anmälan via blankett till Kammarkollegiet inom tre år. Därefter upphör rätten till ersättning. Blanketten skrivs på av vår prefekt innan den skickas in. All information om försäkringen liksom blanketten hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Klicka dig fram under försäkringar och studenter.

Byte av plats och särskilda skäl

Om du av någon anledning måste byta praktikplats under pågående kurs, görs detta i samråd med kursansvarig lärare och samordnare för praktiken. 

Du kan byta praktikplats med en kurskamrat förutsatt att ni är överens och säger till VFU-samordnaren i god tid innan.

Möjlighet finns att ansöka om särskilda skäl för att få en plats närmare hemmet. Giltig anledning är ifall något medicinskt/socialt hänt efter att du påbörjat din utbildning. Ansökan skall göras så snart som möjligt till samordnaren. Intyg från läkare/myndighet skall också bifogas.

Efter praktiken

Vad behöver jag göra efter att min praktikperiod är slut?
När du har slutfört din praktikperiod är det viktigt att du lämnar in bedömningsformuläret AssCe och din bedömningsblankett till kursansvarig lärare. Detta krävs för att du ska få dina studiepoäng registrerade.

Vad händer om jag inte blir godkänd på min praktik?
Ifall du skulle bli underkänd tilldelas du, i samråd med praktiksamordnaren och ansvarig för studentärenden, en ny plats så snart möjlighet ges. Detta kan innebära att du får göra ett studieuppehåll.

Undrar du över något kring ovanstående kan du kontakta någon av oss 
VFU-samordnare:
pia.borjesson@hb.se
033-435 47 54

sofia.zetterlund@hb.se
033-435 47 73

Samordning och kvalitetssäkring VFU:
ann-britt.thoren@hb.se  Ulrika.Blom@hb.se

033-435 47 47

Lycka till!