Huvudmeny

Utbildningsvårdavdelning (UVA)

Vår ambition är att varje student en gång under sin studietid ska få göra sin Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en utbildningsvårdavdelning (UVA). UVA har en miljö där vårdande och lärande förenas och UVA:s huvudsakliga syfte är att höja kvaliteten i sjuksköterskestudenternas VFU genom att med ett väl utvecklat UVA-koncept integrera teori och praktik.

På UVA används en av Västra Götalands Regionen framtagen handledningsmodell som bygger på att bashandledare och huvudhandledare är viktiga resurser för studenterna. Till varje UVA finns också en klinisk adjunkt och en klinisk lektor knuten där adjunkten har det yttersta pedagogiska ansvaret och lektorn finns som vetenskaplig- och pedagogisk resurs.

Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Alingsås kommun har i samverkan utvecklat UVA. 

På SÄS finns det UVA inom medicinsk vård, ortopedisk vård, rehabiliterande vård och psykiatrisk vård. På Alingsås lasarett finns UVA inom medicinsk vård. UVA inom kommunal vård är förlagd till Alingsås.