Huvudmeny

VFU-dokument

Här hittar du dokument som är relevanta inför och under din praktikperiod.

 

Avtal för verksamhetsförlagd utbildning i Västra Götalandsregionen

Avtal VFU VG-Regionen

Studentinformation inför verksamhetsförlagd utbildning

Presentation av student
Mål inför verksamhetsförlagda studier

Vaccinationer och sjukvårdshygien

Information om sjukvårdshygien och vaccination för studenter

Mrsa-odling för studenter som vistats, vårdats eller arbetat på en utomnordisk vårdinrättning de senaste 12 månaderna

Informationsblankett

Verksamhetsförlagda studier

Ansökan om verksamhetsförlagda studier utanför avtal

Bedömningsunderlag och handledningsplaner grundnivå/SSK

Bedömning och manual för AssCe grundnivå

Daganteckning för SSK-student

Bedömningsunderlag avancerad nivå/specialistutbildningar

Bedömning AssCe avancerad nivå
Manual för bedömning av AssCe avancerad nivå

Tystnadsplikt och sekretessbestämmelser

Sekretess

Belastningsregister

Intyg Polismyndigheten

Parkeringstillstånd på SÄS

På SÄS och Alingsås Lasarett kan du som är student köpa parkeringstillstånd för personalparkeringen. Det är ett elektroniskt tillstånd kopplat till bilens registreringsnummer som köps via www.whooshstore.se eller på appen Whoosh.