Huvudmeny

Blanketter

Blanketterna som du hittar på denna sida går att fylla i direkt i datorn, men behöver därefter skrivas ut för att undertecknas för hand och lämnas/skickas in.

Viktig information: För att kunna fylla i blanketterna elektroniskt rekommenderas det att du använder antingen Internet Explorer eller Google Chrome. Vid annan webbläsare är det lämpligast att öppna upp blanketten direkt i en PDF-läsare. Samtliga blanketter finns även att hämta på Studentcentrum.

1 - Ansökan om anstånd att påbörja studier (pdf) 
Om du som blivande student har särskilda skäl och inte kan ta den plats du blivit antagen till kan anstånd sökas skriftligen med bifogat intyg som stärker skälen.

2 - Ansökan om studieuppehåll (pdf) 
Vill du göra ett uppehåll i dina programstudier ska du ansöka om det skriftligen.

3 - Anmälan om studieavbrott (pdf)
Vill du avbryta dina kurs- eller programstudier ska detta anmälas skriftligen till högskolan. Du avsäger dig din utbildningsplats och det finns ingen platsgaranti om du skulle ångra dig och önska återuppta dina studier.

4 - Anmälan om återkomst efter studieuppehåll (pdf)
Efter beviljat studieuppehåll ska du meddela återkomst enligt det datum som angavs i beslutet för studieuppehållet.

5 - Ansökan om återkomst efter avbrott (pdf) 
Du har anmält avbrott eller uteblivit från programstudierna en längre tid, men önskar återuppta tidigare avbrutna studier.

6 - Ansökan om tillgodoräknande av kurs/prov (pdf) 
Student som är antagen vid Högskolan i Borås, och som har genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högskoleutbildning vid Högskolan i Borås. Detta kan även gälla annan motsvarande
utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom yrkeserfarenhet. Enligt Högskoleförordningen kap 6, §6-8 ( SFS 1993:100)
Instruktionstext till blankett 6 (pdf).

7 - Ansökan om antagning till senare del av program (pdf) 
I mån av ledig plats på ett program kan du som uppfyller grundläggande och särskild behörighet ansöka om antagning till senare del av program. Du måste ha studieresultat som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer, beroende på till vilken termin antagning sker).

8 - Ansökan om individuell studiegång (pdf) 
Du som student kan ansöka om att få läsa programkurser i annan ordning än den ordinarie, exempelvis efter tillgodoräkning.

9 - Begäran om omprövning av examination (pdf) 
Som student har du rätt till begäran om omprövning av examination. Denna ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen för begäran.

10 - Begäran om omprövning av VFU (pdf) 
Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut om du blir underkänd på din VFU. Begäran bör lämnas in skriftligen.

11 - Begäran om byte av examinator (pdf) 
Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination.

12 - Ansökan om att tentera på annan ort (pdf) 
Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Högskolan kan inte garantera att detta kan ske utan omständigheterna bedöms i varje enskilt fall.

13 - Ansökan om att tentera på Högskolan i Borås (pdf)
Om du är student från annat lärosäte kan du ansöka om att tentera vid Högskolan i Borås i mån av plats, dock alltid under förutsättning att ordinarie tentamen ges. 

14 - Ansökan om undantag förkunskapskrav (pdf) 
Du kan ansöka om undantag från de förkunskapskrav en programkurs har, för att kunna läsa vidare inom programmet.

15 - Ansökan till kurs i program för programstudenter (pdf)
Du kan som student ansöka om att få läsa ytterligare kurs/kurser som ges inom eget/annat program eller vid annan enhet.

16 - Ansökan om verksamhetsförlagda studier utanför avtal (pdf)
Gäller för dig som studerar en vårdutbildning.

20 - Ansökan om examen
Du ansöker själv om examen när din utbildning är avslutad. Läs mer på examensenhetens sida.