Huvudmeny

Inlämning av examensarbete

På denna sida hittar du information om processen efter slutseminariet, hur du får ditt betyg samt information om plagiatkontroll och att publicera ditt examensarbete digitalt.

När examensarbetet är färdigt (efter slutseminariet och efter eventuella kompletteringar) ska det lämnas in genom uppladdningsfunktionen nedan. I och med uppladdningen sker följande:

  • Administrationen får ett arkivexemplar av examensarbetet.
  • Du/Ni ges möjlighet att tacka ja eller nej till att publicera examensarbetet i fulltext digitalt genom DiVA.
  • Eventuell plagiatkontroll genomförs

För att betyg ska registreras i LADOK krävs följande:

  • Du är registrerad på aktuell kurs för examensarbete. Kontrollera gärna genom Ladok.
  • Du har fått klartecken från handledare och examinator att arbetet kan lämnas in.
  • Du har begärt ut eller erhållit uppsatsnummer för arkivering. Numret ska skrivas ut på examensarbetets försättsblad. Uppsatser inom Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap numreras inte, skriv ett X i fältet Examensarbetesnummer.
  • Du har lämnat in examensarbetet i pdf-format via uppladdningsfunktionen längst ner på denna sida.
  • Uppsatsen är skriven enligt formaliakraven och riktlinjer.
  • Din examinator har lämnat in betyget till utbildningsadministratör.

Om du har frågor som du inte hittar svar på här kan du kontakta uppsatsadministratören för respektive utbildningsområde. Se också de särskilda webb- eller PingPong-sidor med information om examensarbete som finns för en del utbildningar:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Information om examensarbete på Akademin för textil, teknik och ekonomi
Utbildningar inom textil och mode
Kontakt: thsuppsats@hb.se

Utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap
Kontakt: teknikuppsats@hb.se

Utbildningar inom företagsekonomi
Kontakt: ekonomiuppsats@hb.se

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Information om examensarbete, se respektive kursaktivitet i Ping-Pong
Kontakt: Carin Nyhage 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Utbildningar inom bibliotek och information
Kontakt: boiuppsats@hb.se

Utbildningar inom pedagogik
Kontakt: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningar inom informatik
Kontakt: Besart Bajrami
Information om examensarbete

 


Plagiatkontroll
Läs mer

Publicering på internet genom DiVA
Läs mer

Logga in för att ladda upp examensarbete


Antal författare *
Välj


Samtliga författare behöver logga in för att uppladdningen ska gå att genomföra. Uppladdning behöver bara göras en gång per examensarbete.