Huvudmeny
Bild på en dator och student som läser en uppsats

Utskrifter och kopiering

I högskolans lokaler finns skrivare och kopiatorer du som student kan använda.

Utskrifter

Som student har du möjlighet att skriva ut på högskolans skrivare. Som ny student får du 50 st utskriftskrediter på ditt konto när du börjar dina studier hos oss.

Högskolan använder systemet PaperCut för att debitera utskrifter.

Du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord för att se ditt utskriftssaldo, din utskriftshistorik och ladda på ditt konto via PayPal. Du kan även köpa värdebevis på Studentexpeditionen, i biblioteket och i högskolans reception.

Om du är inloggad högskolans datorer kan du enkelt se ditt aktuella saldo via ikonen för PaperCut nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo. Läs mer om utskriftsportalen - PaperCut.

Utskriftstjänst

På Högskolan i Borås finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och skanning. Utskriftssystemet använder sig av Print and Collect, vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter hämtar dina utskrifter från valfri skrivare. Alla utskrifter skickas till en gemensam kö som heter print-and-collect. Dra ditt passerkort över kortläsaren på valfri maskin för att hämta ut dina utskrifter. Läs mer om utskriftstjänsten Print and Collect.

Felanmälan och support

Campusservice och IT sköter underhåll och service av högskolans skrivare och utskriftsportalen PaperCut. Felanmälan och utskriftsfrågor skickas via e-post till: campusservice@hb.se.

Prislista för utskrift och kopiering

  • 1 svart/vit A4-sida: 0,50 utskriftskredit
  • 1 färg A4-sida: 2 utskriftskrediter
  • 1 svart/vit A3-sida: 1 utskriftskredit
  • 1 färg A3-sida:3 utskriftskrediter

Kopiering

Vänd dig till biblioteket om du vill kopiera material, där kan du använda ditt passerkort för att kopiera och debitera ditt utskriftskonto.