Huvudmeny

Utskriftsportal - PaperCut

Högskolan använder systemet PaperCut för att debitera utskrifter. Som student kan du se ditt utskriftssaldo, få rapporter om utskrifter och ladda ditt konto via PayPal.

Logga in

Inloggning sker med ditt användarnamn och lösenord på adressen: http://papercut.hb.se

Utskriftsportalen PaperCut ger dig möjlighet att:


Ladda utskriftskrediter

Du kan ladda utskriftskrediter genom att använda ett betal- eller kreditkort. Köpet genomförs hos PayPal men man behöver inte registrera ett konto hos PayPal för att genomföra köpet.

Klicka på menyalternativ "Add Credit"

Välj det belopp som du önskar ladda ditt utskriftskonto med. 1 kr motsvarar 1 utskriftskredit. När du gjort ditt val klickar du på "Add Value".

Du skickas nu vidare till PayPal för att slutföra köpet med ditt betal- eller kreditkort. Efter att köpet är genomfört hos PayPal kommer du att skickas tillbaka till papercut.hb.se där du kan se att ditt saldo har ändrats. Frågor rörande betalning via PayPal, kontakta campusservice@hb.se


 Sammanställning över ditt utskriftskonto

Första sidan visar en sammanställning över ditt utskriftskonto, bland annat utskriftssaldo.

Bild sammanställning

Om du är inloggad på datorer här på högskolan kan du enkelt se ditt aktuella saldo via en ikon nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo.

 

Bild ikon


Transaktionshistorik

Listar olika typer av transaktioner: justeringar av ditt interna saldo, dina kostnader för gjorda kopierings- och utskriftsjobb m m.

 


Senaste utskriftsjobb

Här ser du vilka utskrifter som gjorts och debiterats.

 

Bild utskriftsjobb

 


Webbutskrift

Under alternativet webbutskrift kan du från din egen dator ladda upp dokument som du vill skriva ut på valfri Print and Collect skrivare på högskolan.

Klicka på "Skicka ett jobb"

Bild webbutskrift

Ladda upp ditt dokument och hämta sedan din utskrift vid lämplig Print and Collect skrivare.