Huvudmeny

Kontakta oss

Som student samt som alumn från Högskolan i Borås kan du, upp till två år efter examen, ta del av det som Studie- och karriärvägledningen erbjuder. Vi erbjuder karriärvägledning, feedback på ansökningshandlingar, intervjuträning, information kring lagar och avtal samt andra frågor som du kan tänkas ha kring  jobb och karriär. När du kontaktar oss får du gärna skriva vilket program som du läser samt vad du vill ha vägledning kring. 

För att boka tid kan du fylla i vårt bokningsformulär

Susanne Håkansson

 

Susanne Håkansson, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4389
Rumsnummer: B 325
E-post: studievagledning@hb.se

 

 

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning
 • Organisations- och personalutvecklare i samhället
 • Magister i arbetsvetenskap
 • Bibliotekarieutbildning
 • Master i bibliotek- och informationsvetenskap
 • Magister i strategisk information och kommunikation
 • Fristående kurser i bibliotek- och informationsvetenskap

 

Susanne Sabel

 

Susanne Sabel, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4437
Rumsnummer: A 524
E-post: studievagledning@hb.se

 

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Designteknikerutbildning
 • Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel
 • Modedesign och Textildesign
 • Textilproduktutveckling och entreprenörskap
 • Textilekonomutbildning
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign
 • Magister och masterprogram inom textilt management, fashion managment och marknadsföring, styrning av textila värdekedjor
 • Fristående kurser i textilekonomi och design


Sofia Ekblad

Sofia Ekblad, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4244
Rumsnummer: A 520
E-post: studievagledning@hb.se

 

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Affärsinformatik,inriktning mot internationell marknadsföring och IT
 • Civilekonomutbildning, Ekonomutbildning
 • Event Management
 • Masterprogram i management av digital handel
 • Fristående kurser i ekonomi
 • Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp


Susanne Fogelkvist

Susanne Fogelkvist, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4331
Rumsnummer: A 518
E-post: studievagledning@hb.se

 

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Förskollärarutbildning
 • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
 • Grundlärarutbildning
 • Ämneslärarutbildning
 • Lärarlyftet II
 • Fristående kurser inom pedagogik
 • Masterprogram i pedagogiskt arbete


Emelie Kjällquist

Emelie Kjällquist, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4735
Rumsnummer: B 319
E-post: studievagledning@hb.se

 

  Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:
 • Sjuksköterskeutbildning
 • Specialistsjuksköterskeutbildningar inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, psykiatrisk vård, distrikssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt vård av äldre
 • Barnmorskeutbildning
 • Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
 • Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård
 • Fristående kurser i vård samt vård- och omsorgsadministration


Anna-Karin Josefsson, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4474
Rumsnummer: D301
E-post: studievagledning@hb.se

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Byggingenjör
 • Energiingenjör
 • Kemiiingenjör
 • Maskiningejör
 • Industriell ekonomi
 • IT-tekniker
 • Magister- och masterutbildningar inom resursåtervinning samt hållbart samhällsbyggande
 • Textilingenjör
 • Masterprogrammet i textilteknik

 

Helén Svensson, Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 2456
Rumsnummer: B 323
E-post: studievagledning@hb.se

Ger karriärvägledning för studenter/alumner inom:

 • Dataekonomutbildningen
 • Systemarkitektutbildningen
 • Systemvetarutbildningen
 • Magister i informatik
 • Webbredaktör
 • Tekniskt basår