Huvudmeny

Kontakta oss

Som student samt som alumn från Högskolan i Borås kan du, upp till två år efter examen, ta del av det som Karriärservice erbjuder. Vi erbjuder karriärvägledning, feedback på ansökningshandlingar, intervjuträning, information kring lagar och avtal samt andra frågor som du kan tänkas ha kring  jobb och karriär. När du kontaktar oss får du gärna skriva vilket program som du läser samt vad du vill ha vägledning kring. 

Susanne Håkansson

 


Susanne Håkansson, karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4389
Rumsnummer: B 325
E-post: karriarservice@hb.se


 

Karriärvägledning inom program och kurser

 

Susanne Sabel


Susanne Sabel, studievägledare
Telefonnummer: 033-435 4437
Rumsnummer: B 321
E-post: karriarservice@hb.se

 

 

 • Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode
 • Designteknikerutbildning
 • Modedesign och Textildesign
 • Textilproduktutveckling och entreprenörskap
 • Textilekonomutbildning
 • Textilingenjörsutbildning
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign
 • Magister och masterprogram inom textilt management och textilteknik
 • Fristående kurser i textilekonomi, textilteknik och design


Sofia Ekblad

Sofia Ekblad studievägledare
Telefonnummer: 033-435 4244
Rumsnummer: A 520
E-post: karriarservice@hb.se

 

 

 • Affärsinformatik,inriktning mot internationell marknadsföring och IT
 • Bibliotekarieutbildning och Webbredaktörsutbildning
 • Civilekonomutbildning, Ekonomutbildning
 • Magisterutbildning i Företagsekonomi
 • Event Management
 • Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp
 • Magister- och masterprogram inom biblioteks- och informationsvetenskap
 • Fristående kurser inom biblioteks- och informationsvetenskap


Susanne Fogelkvist

Susanne Fogelkvist, studievägledare
Telefonnummer: 033-435 4331
Rumsnummer: A 520
E-post: karriarservice@hb.se

 

 

 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning
 • Ämneslärarutbildning
 • Lärarlyftet II
 • Fristående kurser inom pedagogik
 • Dataekonomutbildning
 • Systemarkitektutbildning
 • Systemvetarutbildning
 • Magister- och masterutbildning i informatik
 • Masterprogram i pedagogiskt arbete


Emelie Kjällquist

Emelie Kjällquist, studievägledare
Telefonnummer: 033-435 4735
Rumsnummer: E 743/B 319
E-post: karriarservice@hb.se

 


 • Sjuksköterskeutbildningen
 • Administratörprogrammet
 • Organisations- och personalutvecklare i samhället
 • Specialistsjuksköterskeutbildningar inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård, Distriktssköterska och Barnmorska
 • Magisterutbildning inom arbetsvetenskap
 • Masterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö
 • Fristående kurser i vårdvetenskap och vård- och omsorgsadministration


Susanne Håkansson, karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4389
Rumsnummer: B 325
E-post: karriarservice@hb.se

 • Tekniskt basår, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildningen
 • Ingenjörsutbildningar inom bygg, energi, kemi, maskin samt industriell ekonomi,
 • Högskoleteknikerutbildningar inom IT och energi- och processteknik
 • Magister- och masterutbildningar inom resursåtervinning samt hållbart samhällsbyggande
 • Magister- och masterprogram inom biblioteks- och informationsvetenskap