Huvudmeny
Miljömärkt Event-logga med skog i bakgrunden

Miljömärkt event

Sveriges högskolor har som uppdrag enligt högskolelagen att främja hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som Högskolan i Borås tar på allvar. Det märks i våra utbildningar, forskning och sättet vi arbetar på och STARK är inte ett undantag. Därför har det varit självklart att miljömärka arbetsmarknadsdagarna som event sedan STARK-dagen 2016.

Vad innebär miljömärkningen?

Diplomeringen Miljömärkt Event delas ut av Håll Sverige Rent. Märkningen innebär att eventet ska genomföras på ett hållbart sätt. För att eventet ska bli godkänt behöver högskolan uppfylla krav inom sju olika områden. Områdena är planering och kommunikation, inköp, avfall och nedskräpning, transporter, mat och dryck, energi och klimat, och identifiering av de största miljöpåverkansfaktorerna för eventet.

Vad kan jag göra som student?

Du som student kan bidra till STARK som hållbart event på flera olika sätt. Du kan hjälpa till att bidra genom att till exempel åka kollektivt eller gå till mässan och sortera ditt avfall på plats. Nedan finner du en mer utförlig beskrivning på vad du kan göra för att bidra till ett mer hållbart event.

Transport till och från mässan

Hur du väljer att ta dig till högskolan både till vardags och till STARK kan ha en stor påverkan på miljön. Genom att gå, cykla och åka kollektivt istället för ta till exempel bil kan du minimera din påverkan på miljön.

Giveaways och annat material

Det kommer finnas utställare som har med sig giveaways och annat material. Fundera gärna en extra gång om du har användning av de saker som delas ut. Kommer du ha nytta av de saker som delas ut? Om det är flyers eller broschyrer, fråga gärna utställarna om informationen finns lättillgängligt digitalt istället.

Vi har valt att inte ha några mässkataloger under STARK. Du som student kan istället hitta all information du behöver på hb.se/starkstudent.

Sortera mera

Du använder väl de vita miljöstationerna som finns i varje byggnad (Balder och Sandgärdet)? Vid miljöstationerna kan du sortera ditt avfall, allt från tidningar till glas.

Vid varje miljöstation finns det följande fraktioner:

  •  Pantflaskor och aluminiumburkar
  •  Tidningar och papper
  •  Pappersförpackningar
  •  Deponi (som porslin och dricksglas)
  •  Batterier
  •  Metallförpackningar
  •  Plastförpackningar
  •  Färgat och ofärgat glas
  •  Kompost
  •  Brännbart avfall

Läs mer om miljömärkningen

Läs mer om Miljömärkt Event (extern länk)

Läs mer om Håll Sverige Rent (extern länk)