STARK 

Vad söker du?

Utställarna består av aktörer inom offentliga och privata sektorn samt intresseorganisationer som alla känner att de har något att erbjuda Högskolan i Borås studenter. Det kan exempelvis röra sig om jobb efter avslutade studier, jobb vid sidan av studierna, sommarjobb, eller en miljö för uppsatsskrivande. 

Osäker på var du ska börja?

För att du som student ska kunna ta tillvara på STARK på bästa sätt erbjuder Studie- och karriärvägledningen en serie workshops där du bland annat kan få hjälp med ditt CV eller tips om vad du kan tänka på när du pratar med utställare.

Läs mer om Studie- och karriärvägledningens aktiviteter

Arbeta på STARK?

Vill du engagera dig mer än att bara vara besökare? Stärk ditt CV genom att arbeta som STARK-värd inför, under eller efter arbetsmarknadsmässan.

Frågor om STARK

Har du en fråga eller fundering om STARK, skicka ett mejl till stark@hb.se.