Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Mingelbild från STARK-mässan

STARK 

Arbetsmarknadsmässan STARK arrangeras i slutet av januari. Mässan är ett bra tillfälle för dig som student att träffa möjliga framtida arbetsgivare, och de vill gärna träffa dig. På STARK kan du prata med utställarna om möjligheten till extrajobb, anställning efter studierna eller möjligheten till en miljö för uppsatsskrivande. Mässan är till för både dig som precis har påbörjat dina studier likaväl dig som läser sista året.

Vad söker du?

Utställarna består av aktörer inom offentliga och privata sektorn samt intresseorganisationer som alla känner att de har något att erbjuda Högskolan i Borås studenter. Det kan exempelvis röra sig om jobb efter avslutade studier, jobb vid sidan av studierna, sommarjobb, eller en miljö för uppsatsskrivande. 

Osäker på var du ska börja?

För att du som student ska kunna ta tillvara på STARK på bästa sätt erbjuder Studie- och karriärvägledningen en serie workshops där du bland annat kan få hjälp med ditt CV eller tips om vad du kan tänka på när du pratar med utställare.

Läs mer om Studie- och karriärvägledningens aktiviteter

Arbeta på STARK?

Vill du engagera dig mer än att bara vara besökare? Stärk ditt CV genom att arbeta som STARK-värd inför, under eller efter arbetsmarknadsmässan.

Läs mer om vad det innebär att vara STARK-värd

Frågor om STARK

Har du en fråga eller fundering om STARK, skicka ett mejl till stark@hb.se.