Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Coronavirus

Högskolan bevakar läget med anledning av utbrottet av coronavirus och följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD.

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och förbereder för ev. förändringar i information och agerande. Denna sida uppdateras löpande. Datum och klockslag anges här då informationen ofta uppdateras flera gånger dagligen.
Senaste uppdatering: 2020-04-03 10:54

Högskolans studenter rekommenderas att följa informationen från Folkhälsomyndigheten och UD. På Folkhälsomyndighetens webbsida finns en sida med frågor och svar. Är du orolig rekommenderar högskolan att du hämtar din information därifrån.

Högskolan har upprättat en handlingsplan där tre nivåer har identifierats:

  • Grön nivå – verksamheten pågår som vanligt. 
  • Gul nivå – verksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt. Vi är på denna nivå nu. 
  • Röd nivå – all verksamhet i högskolans lokaler som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, och meddelas till rektor som i sin tur meddelar verksamheten.

Information specifikt för dig som är student

När informationen under respektive rubrik/fråga/område nedan uppdateras så kommer information om datum att skrivas efter respektive rubrik.

Beslut som rör polisutbildningen (ny information, 2020-04-09)

Rektor har beslutat om att närstudieveckorna för polisstudenterna kommer att köras enligt plan samt att distansstudenterna i termin 3 kommer till Borås vecka 16. Undervisningen kommer att innehålla praktiska moment men de moment som kan köras på distans ska fortsätta att ges enligt den modellen. Utbildningen skall ske utifrån ett säkerhetstänk och de moment som anses alltför riskfyllda kommer att ställas in. Studenter har fått närmare information från sina lärare.

VFU för lärarstudenter ställs in (ny information, 2020-04-03)

Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd med anledning av Covid-19 har rektor beslutat att samtliga VFU-perioder för lärarstudenter på Högskolan i Borås ställs in under våren. Huvudmän, VFU-samordnare, VFU-lärare och studenter fick information om detta under torsdagen. Det formella beslutet träder i kraft från och med måndag 6 april.

Gult läge till 7 juni (ny information, 2020-03-27)

Det har nu fattats beslut om att förlänga nivå gul fram till och med terminsslut den 7 juni. Vi anser att en förlängd tidsperiod för gul nivå underlättar för planeringen av verksamheten. Situationen kan dock förändras från dag till dag beroende på vilka direktiv som ges från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Sjukanmälan (ny information, 2020-03-25)

(2020-03-25) Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och CSN. Mer information från CSN.

Särskild information (ny information, 2020-03-25)

(2020-03-25) De studenter som genomför VFU inom lärarutbildningen eller salstentamen inom sjuksköterskeutbildningen kommer att få särskild information om detta via PING PONG.

Högskolans lokaler (ny information, 2020-03-19)

(2020-03-19) Förtydligande: Högskolans lokaler är generellt sett öppna för studenter och medarbetare. Av arbetsmiljöskäl och smittorisk är vissa utrymmen, som till exempel textila labb, stängda för studenter eftersom det nu inte bedrivs undervisning där.

(2020-03-13) I och med att vi är i gult läge så är det bara du som har tillgång till våra lokaler som får vistas här. Glöm därför inte ditt passerkort när du rör dig i högskolans lokaler. Det behövs för att passera genom dörrar och åka hiss.

Undantag från distansundervisningskrav (ny information, 2020-03-18)

Rektor har beslutat att göra undantag från distansundervisningskrav för sjuksköterske- och polisutbildningen i de kursmoment som inte kan göras på distans. Dessa studenter kommer därför att göra vissa undervisningsmoment och examinationer på campus. Salstentamen kommer att genomföras i enlighet med tidigare planering, med vissa undantag. Studenter med influensaliknandesymptom eller luftvägsbesvär får inte komma till de undervisningsmoment och examinationer som görs på campus. Läs mer.

Studenter som studerar utomlands (ny information, 2020-03-18)

Om du genomför utlandsstudier rekommenderar högskolan att du återvänder till Sverige. Håll även kontakt med International Office.

Om du har frågor om din studentförsäkring med anledning av coronaviruset rekommenderar vi dig att kontakta Kammarkollegiet (extern länk).

Du får behålla ditt studiestöd (ny information, 2020-03-17)

Regeringen meddelade idag att du får behålla ditt studiestöd om din skola stänger till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat. Mer information från CSN. (extern länk)

Salstentamen (ny information, 2020-03-17)

Alla planerade salstentor ersätts av alternativ form av examination eller genomförs vid ett senare tillfälle. Detta gäller från och med onsdagen 18 mars till och med 13 april. Kursansvariga ger detaljerad information till studenterna. 

Undervisning (ny information, 2020-03-17)

Undervisning på Högskolan i Borås bedrivas på distans, så långt det är möjligt. Det gäller från och med onsdagen 18 mars till och med 13 april. Kursansvariga ger detaljerad information till studenterna. 

Kapacitet gällande Zoom (ny information, 2020-03-17)

Vi har nu fått information om att kapaciteten för Zoom har fyrdubblats och därmed bör de problem som varit minska.

Studenter som tillhör riskgrupper (ny information, 2020-03-16)

Om du som student tillhör en riskgrupp måste du själv bestämma om du kan delta i undervisning och examination som vanligt. Högskolan har tyvärr ingen möjlighet att anpassa vare sig undervisning eller examination för riskgrupper, utöver vad som redan gäller för anpassningar på grund av funktionsnedsättning.

Studenter som varit utomlands (ny information, 2020-03-16)

Studenter som kommer hem efter utlandsresa ska stanna hemma och bedriva studier hemifrån under de första två veckorna.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

Campus Skövde och Varberg (ny information, 2020-03-13)

För samtliga studenter och medarbetare vid Högskolan i Borås som är på plats vid våra campus i Skövde respektive Varberg gäller också gul nivå. Detta gäller så länge inte annat beslut fattas av Högskolan i Borås eller av huvudmännen för våra lokaler i Skövde och Varberg.

Särskilda öppettider (ny information, 2020-03-13)

För flera av våra verksamheter gäller särskilda förhållanden kring öppettider eller eventuell stängning. Här hittar du information om särskilda öppettider

Vad innebär gul nivå? (ny information, 2020-03-12)

Rektor har nu beslutat att högskolan från och med fredag 13 mars, aktiverar gul nivå. Beslutet gäller fram till och med den 13 april.

Om du har VFU och praktik kommer du att få mer information direkt från din utbildning kring hur du påverkas.

Det viktigaste är att du som student ska kunna genomföra dina studier som planerat.

Smittade studenter (ny information, 2020-03-10)

Två studenter vid Campus Varberg med anknytning till Högskolan i Borås har, efter ankomst från utlandet, konstaterats smittade, och håller sig nu isolerade i hemmet. Ingen kontakt med anställda eller studenter vid Högskolan i Borås har funnits efter hemkomsten. Personerna mår förhållandevis bra och har bara lindriga symptom.

Högskolans studenter på campus i Varberg eller Skövde

För dig som är student vid Högskolan i Borås men studerar utbildning vid campus i Varberg eller Skövde gäller samma sak som för högskolans övriga studenter. Detta gäller så länge inte annat beslut fattas av Högskolan i Borås eller av huvudmännen för våra lokaler i Skövde och Varberg. Om läget mellan våra olika campus förändras uppdaterar vi här och information går ut separat till berörda studenter. 

Planerade utlandsstudier

Högskolan följer UD:s rekommendationer och uppmanar att du kollar upp aktuella rekommendationer kring det land du ska besöka. Håll även kontakt med International Office.

Vid ev. frågor

Om du har frågor om coronaviruset kan du också höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

Du kan också kontakta Studenthälsan om du har frågor.

Tänk på god handhygien

Det mest effektiva sättet att undvika att bli smittad och smitta andra är att iaktta mycket god handhygien. Tänk på följande:

  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Håll dig uppdaterad (externa länkar)

Folkhälsomyndighetens webbsida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

CSN:s information om corona

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter