Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Coronaviruset – för dig som sökt utbildning

Högskolan i Borås har, som alla andra högskolor och universitet i Sverige, fått direktiv från regeringen om att bedriva undervisning på distans under coronapandemin. Detta innebär inte att högskolan är stängd utan att vi ställt om våra utbildningar till distansstudier. 

Våra kurser och program kommer att starta som planerat. Dock kan undervisningen komma att ske på distans istället för på campus.

I dagsläget planerar vi för att bedriva distansstudier till och med 8 november 2020 (detta är beslutat av rektor). Det är dock viktigt att vara medveten om att förutsättningar kan ändras med kort varsel. Om till exempel regeringen uppdaterar sina rekommendationer så kan vi komma att fatta nya beslut innan 8 november. 

Det läge vi på högskolan är i just nu kallar vi gul nivå. Med gul nivå menar vi att verksamheten ska fortgå men att fysisk kontakt ska minimeras. Därmed sker all undervisning på distans så långt det är möjligt. 

Så fort vi har ny information om hur allt detta påverkar dig som sökt utbildning hos oss uppdaterar vi denna webbsida. 

Läs mer

Information riktad till våra nuvarande studenter