Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Frågor och svar för polisstudenter

Här samlar vi några av de vanliga frågorna som kommer från polisstudenter med anledning av coronaviruset. Frågor som inte besvaras nedan ställer du till: polisutbildning@hb.se 

Uppdaterat 20200331

Jag har fältstudievecka vecka 17 och har den orangea västen kvar på skolan? Hur gör jag?

Det är okej för polismyndigheten att du kommer utan varselväst. Du behöver alltså inte ta med din egna till fälstudieveckan om du har kvar den på skolan. Det kan eventuellt finns väst för utlån på polisen dit du kommer.

Uppdaterat 20200324

Varför ställdes närstudieveckorna v 13 och v 14 för polisstudenter in?

Skälet till detta är att förhindra smittspridning vid resande. Beslutet gäller till och med 13 april.

Men jag bor i Borås, kan jag inte delta med campusstudenterna?

Nej, beslutet omfattar alla som läser på distans.

Får jag ersättning för utlägg (resa/boende) som jag haft p g a av utebliven närstudievecka?

Ja, du som inte får tillbaka ekonomiska medel vid avbokning av hotell, transport osv. får ersättning av högskolan. Du använder denna blankett på högskolans webb. Du måste också bifoga originalkvitton. Har du fler frågor så kontakta studierektor Ann-Sofie Rihs.

Hur ser planen ut att komma ikapp med närstudieutbildningen som nu inte blir av?

Vi jobbar aktivt med att lösa denna fråga och vi kommer att lämna besked så snart vi kan om de alternativa dagar/veckor vi planerar in.

Vad händer med de praktiska momenten (färdighetsmoment) och examinationer som nu ställs in?

Alla moment som ställs in från och med 13 mars kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle. Ni kommer inte att missa några praktiska moment eller examinationer.

Vad händer med närstudieveckan vecka 16?

I nuläget planerar vi att genomföra den som planerat, om inte nya direktiv kommer.

Kommer trafikkursen i termin 3 att äga rum vecka 14?

Ja, den startar vecka 14 vilket är en vecka tidigare än planerat.

Hur blir det med fältstudieveckorna för oss i termin 2?

Polismyndigheten har meddelat att de ska genomföras enligt plan, d v s vecka 14 och 17.

Vilken tidshorisont jobbar ni med? Hur långt fram planerar ni?

Vi planerar för de veckor vi vet och som påverkas av beslutet till och med den 13 april.

Kan det bli studier på helger?

Vi försöker undvika det i möjligaste mån, men vi kan inte utesluta att det blir aktuellt.

Hur blir det med sommaren? Blir det undervisning då också?

Vi försöker undvika det i möjligaste mån, men vi kan inte utesluta att det blir aktuellt. Ambitionen är att vi ska få in det som vi tappar innan terminen är slut för samtliga kullar.

Vad händer om jag insjuknar mitt i en kurs, hur kan jag ta igen det jag missar?

Du ska sjukanmäla dig till din klasslärare samt till polisutbildning@hb.se för att vi ska veta vilka moment vi behöver sätta in resurstillfällen för.

Om jag är sjuk och missar tentan? Vad händer då?

Du erbjuds två ordinarie omtentamenstillfällen inom ramen för berörd kurs.

Vad händer med de polisstudenter som uppmäter 37,5 (eller strax över), men ändå är frisk i övrigt de dagar man är i skolan? Får de åka hem?

Vi gör individuella bedömningar, utifrån att studenten är sanningsenlig med ev symtom. Vi tar hänsyn till de faktum att det finns individer som har en högre normaltemperatur jämfört med populationen i övrigt.

Om jag har varit sjuk. När får jag komma tillbaka till skolan?

Du ska vara symptomfri minst två dygn innan du går tillbaka till högskolan.

Vad händer med mina studiemedel med anledning av den uppkomna situationen?

Vi ber att få hänvisa till CSN, de har tagit fram en sida med anledning av Coronaviruset.

Anses vi vara en samhällskritisk funktion som har rätt till barnomsorg, om skolor/förskolor stängs?

Det vet vi inte i dagsläget.