Huvudmeny

Muntlig presentationsteknik – en introduktion


Tid: 2017-12-14, 08:15 — 11:15
Plats: J441
Evenemangstyp: Föreläsning

Hur för man fram sitt budskap på bästa sätt? I denna föreläsning ges en introduktion till muntlig framställning och presentationsteknik. Vi utgår ifrån vilka faktorer som påverkar olika kommunikationssituationer och hur vi kan kommunicera effektivare. Vi talar också om vad man behöver tänka på när man håller en muntlig presentation inför en grupp. Föreläsningen tar vidare upp de olika delarna som ingår i de flesta muntliga presentationer och hur man kan organisera innehållet. Även hjälpmedel och hur de kan/bör användas diskuteras.

Anmälan: Anmälan krävs. Sista datum för anmälan är 4 december. Bekräftelse på anmälan sker inom en vecka före själva tillfället. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in