Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2017
Välj

Bilkö

Trafikstörningar i Göteborgsområdet 15-17 november

I samband med EU-toppmötet i veckan väntas kraftiga trafikstörningar. Verksamheten på högskolan beräknas dock pågå som vanligt.

Mingel utanför Sparbankssalen

Låsta hörsalar

På grund av upprepade stölder i Sparbankssalen och M204 har det beslutats att låsa salarna.


Studentkåren besökte GU för att lära mer om digital salstentamen

Inom ramen för högskolans övergripande projekt med att införa digital salstentamen görs nu studiebesök vid andra lärosäten för att omvärldsbevaka.


Fokus på hållbar utveckling gav stipendium

Två studenter har tilldelats stipendier för sina examensarbeten med fokus på hållbar utveckling.


Khatimah och Jasmina skrev sitt examensarbete på Mauritius

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS) kunde Khatimah Fathoni och Jasmina Bihel skriva sin kandidatuppsats på plats på Mauritius.


Högskolan nationellt ledande i arbetet med hållbar utveckling

Besked från Universitetskanslersämbetet (UKÄ): Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning.


Dags för International Week

Präglas Högskolan i Borås av en internationell miljö? Vad gör, och vad kan Högskolan i Borås göra för nytta i ett globalt samhälle?


Högskolan förbereder införande av digital salstentamen

Högskolan i Borås startar nu ett högskoleövergripande projekt i syfte att förbereda införande av digital salstentamen som huvudsaklig metod.


Ladok är driftsatt

Nu är driftsättningen av nya Ladok klar. Allt har gått enligt plan och för studenter räknar man med att Ladok öppnar nästa onsdag.


Angående händelsen i London

Med anledning av en explosion på tunnelbanan i London fredagen den 15 september.