Huvudmeny
Helen Nilsson

2017-08-23 16:30

Hallå där Helene Nilsson högskolans nya kurator


Högskolan i Borås har en ny kurator sedan i våras, Helene Nilsson, och vi passade på att fråga henne om vad en kurator gör och hjälper till med.

Vem är Helene Nilsson?
Jag kommer närmast från Marks Gymnasieskola där jag arbetat som kurator i 15 år. Jag är utbildad socionom och har vidareutbildat mig inom psykoterapi.

Vad gör du som kurator? Din roll på skolan?
Jag är här för studenterna och vill jobba förebyggande och främjande. Jag och min kollega är tillgängliga och lyssnar. Oftast räcker samtal, kortare terapier, men ibland remitterar vi till t.ex. vårdcentralen. Studenthälsan är ett komplement till övrig vård och behandling. Vi ger handfasta råd kring exempelvis mat, sömn och motion. Det är viktigt hur du som student kan hitta strategier och tid till återhämtning. Vi är också ett stöd för lärare och ledning om något händer på skolan, exempelvis i en krissituation.

Vad är det för frågor som studenterna vänder sig till er om?
Ofta handlar det om livet i stort, kombinerat med att vara student. En del har flyttat hit från annan ort och kan ha behov av att prata om hur det är att rota sig i en annan stad. Andra perioder exempelvis kan vara vid slutfasen av terminen, då en del kan känna stress med att bli klara med sina examensarbeten, och då finns vi också här som stöd. Det viktiga är att studenterna känner att de kan komma till oss med alla typer av frågor. Vi lyssnar utan att döma.

Hur kommer jag som student i kontakt med er?
Du mejlar oss och vi svarar på alla inkommande ärenden. I regel bokar vi in en tid inom två veckor, men om det är mer akut så tar vi det inom två dagar. Sedan träffas vi för ett initialt samtal, där vi planerar hur vi går vidare. Som kuratorer har vi självfallet tystnadsplikt.

Läs mer om kurator på Högskolan i Borås.

Text & foto: Henrik Grönberg