Huvudmeny

2017-10-09 12:59

Högskolan nationellt ledande i arbetet med hållbar utveckling


Nyligen kom beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ): Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Något som också skapar goda förutsättningar för högskolans studenter.

Birgitta PåhlssonHögskolan i Borås tillhör enligt utvärderingen den fjärdedel av landets högskolor och universitet som anses ha en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling. Endast 12 av 47 har fått godkänt.

– Detta är mycket glädjande, framhåller Birgitta Påhlsson, rektors samordnare för hållbar utveckling och lyfter särskilt utvärderingens formulering att lärosätet ”utgör ett gott exempel där arbetet med att främja hållbar utveckling inom högre utbildning har kommit mycket långt”.

UKÄ är inte de enda som rankar Högskolan i Borås högt i sammanhanget. Det gör även Naturvårdsverket, i vars årliga granskning av miljöledningsarbetet inom statliga myndigheter Högskolan i Borås är en av de högst rankade i kategorin högskolor/universitet i Sverige när det gäller det systematiska hållbarhetsarbetet.

– Förutsättningarna för högskolans studenter att, i sina framtida professionsroller och i samhället, hantera de komplexa samhällsutmaningar som Agenda 2030 lyfter fram är därför mycket goda. På så sätt är Högskolan i Borås en viktig aktör, tillsammans med andra ansvarsfulla aktörer/organisationer, i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Birgitta Påhlsson.

Vid Högskolan i Borås är arbetet med hållbar utveckling en del av kärnverksamheten. Hållbar utveckling är en av högskolans viktiga profilfrågor och är under ständig utveckling.

Bedömargruppens ställningstagande

Universitetskanslersämbetet och bedömargruppens ställningstagande om arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås:

  • Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning avseende aspektområdet Styrning och organisation.
  • Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning avseende aspektområdet Miljö, resurser och område.
  • Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning avseende aspektområdet Utformning, genomförande och resultat.

Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning.

Läs mer

Läs hela rapporten (extern länk).

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling.

Text: Solveig Klug/Johanna Avadahl
Porträttfoto: Erik Wasselius
Foto: Anna Sigge