Huvudmeny
Atocha González Andersson och Ann-Sofie Rihs

2017-10-20 12:07

Fokus på hållbar utveckling gav stipendium


Två studenter har tilldelats stipendier för sina examensarbeten med fokus på hållbar utveckling. En av dessa var Atocha González Andersson som prisades med 40 000 kronor.

Atocha González Andersson fick ta emot stipendiet för sin kandidatuppsats i textildesign med titeln ”Modular Sustainability – Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective”. 

– Det känns overkligt att jag har fått det här stipendiet, men jag är så otroligt glad och tacksam! Jag hoppas att min undersökning bidrar med ett ifrågasättande kring de existerande processerna inom textilproduktion. Jag ger även konkreta förslag på lösningar i hur vi kan ta fram textilier på ett hållbart sätt genom att använda hållbarhet som designmetod, säger Atocha González Andersson.

I motiveringen står bland annat att ”Examensarbetet utgör ett viktigt bidrag till bemötandet av en av de viktiga samhällsutmaningarna; att finna en lösning gällande design av hållbara textilier. […] Översättningen av hållbar utveckling till designprocessen, med dess problematisering kring frågor om helhetsperspektiv, balans och kompromisser mellan motstridiga krav/intressen, är särskilt värd att lyfta fram.”.

Det andra stipendiet på 10 000 kronor gick till Ann-Sofie Rihs för hennes magisteruppsats i företagsekonomi med titeln ”Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning – innehåll, omfattning och skillnader”.         

Motiveringen lyder: ”I uppsatsen undersöks, beskrivs och skapas förståelse kring hur lärosäten med högre utbildning integrerar hållbar utveckling i sina årsredovisningar. […] Trots brister gällande hållbarhetsredovisning i högre utbildning kan redovisningen i sig ha ett värde i att göra hållbarhetsredovisning känd, och examensarbetet kan därmed sägas bidra till en hållbar utveckling på normgivande institutioner.”.

Fakta

Stipendier till examensarbeten som har integrerat hållbar utveckling delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad under Days of Knowledge i oktober varje år. I år ingick stipendieutdelningen som en programpunkt under inspirationsdagen Days of Entrepreneurship som arrangeras av Drivhuset i Borås. 
Läs mer om stipendiet och dess kriterier.

Läs mer om Days of Knowledge.

Läs mer om Drivhuset (extern länk)

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge