Huvudmeny
Tentasal Göteborgs universitet

2017-10-31 14:00

Studentkåren besökte GU för att lära mer om digital salstentamen


Kevin Rylander Nordberg, vice ordförande med utbildningsansvar vid Studentkåren i Borås, var nyligen med vid ett studiebesök på Göteborgs universitet (GU) som införde digital salstentamen 2016. Han fick följa en digital tentamen i kursen "Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning" som också var den första för berörda studenter.

– Mina tankar innan jag hade sett en digital salstentamen i praktiken lutade mot en risk för krångel när det kommer till användningen och medtagande av egen dator samt hur potentiella IT-problem skulle hanteras under tentamenstillfällen. GU visade till viss del på motsatsen genom att komplettera med lånedatorer för de studenter som inte har tillgång till egen dator och att man använder IT-support/-tekniker vid tentamenstillfällen.

Vad var nackdelarna?Kevin Rylander Nordberg, vice ord med utbildningsansvar vid Studentkåren i Borås
– Jag upplevde det som problematiskt att studenterna inte alltid var medvetna om vad som behövde göras inför och under tentamenstillfället. Ett exempel på detta var att en del studenter tog med sig datorer där operativsystemet inte fungerar tillsammans med den programvara som används för digital salstentamen. Detta löstes smidigt och effektivt med hjälp från IT-support/-tekniker och tillgången till lånedatorer.

Var tar du med dig från besöket?
– Besöket var väldigt lärorikt för mig i min roll som studentrepresentant och jag vet att det var minst lika lärorikt för de andra i projektgruppen. Vi fick med oss en hel del inspiration från hur GU genomför digital salstentamen, till exempel att transparens och tydlig kommunikation, både internt och externt, bör genomsyra hela projektet. Ingen student ska vara orolig att salstentamen i digital form begränsar hur svaren kan redovisas. Ingen student eller anställd ska känna sig osäker när det gäller att använda digitala medel för att skriva, rätta eller administrera tentamina. Det absolut viktigaste som vi bör ta med oss från besöket är att ingen student ska behöva äga en dator för att genomföra sina examinationer, utan det ska alltid erbjudas andra tillvägagångssätt.

För mer information om projektstatus, läs artikeln på anställdwebben

Text: Henrik Grönberg

Foto tentasal: Anders Hansson
Porträttfoto: Suss Wilén