Huvudmeny
Mingel utanför Sparbankssalen

2017-11-08 08:46

Låsta hörsalar


På grund av upprepade stölder i Sparbankssalen och M204 har det beslutats att låsa salarna. Högskolans anställda och studenter kommer in med passerkort.

Både Sparbankssalen och M204 kommer att vara låsta hela dagarna, och det kommer att krävas passerkort för att komma in. Det är av brandsäkerhetsskäl inte lämpligt att ställa upp dörrarna till salarna. Vid större arrangemang går det att kontakta receptionen för att ställa upp dörren under en viss tid, men då behöver personer finnas på plats i lokalen hela tiden för att minska stöldrisken.

De som gör externa bokningar via receptionen får där också hjälp med passerkort eller upplåsning.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge