Huvudmeny
Människor i rörelse på Akademiplatsen

2017-12-01 08:00

Upprop mot sexuella trakasserier inom akademin


För en vecka sedan publicerade Svenska Dagbladet #akademiuppropet, ett upprop där 2 400 kvinnor inom akademin kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin ska tas på allvar.

– Vid Högskolan i Borås har vi nolltolerans för sexuella trakasserier. Det är oacceptabelt att medarbetare eller studenter utsätts för detta eller upplever obehag och kränkningar. Jag har upprörts av de vittnesmål som framkommer i uppropet och ser allvarligt på detta. Vi har alla inom akademin ett gemensamt ansvar för att förebygga trakasserier och agera när vi får kännedom om händelser. Vi måste öka intensiteten i vårt värdegrundsarbete, vi måste sprida kunskaper om hur icke acceptabla händelser rapporteras och vi måste i vår vardag i alla sammanhang vara uppmärksamma på subtil maktutövning och tydligt ta avstånd från ovärdiga och antiintellektuella jargonger, säger Björn Brorström, rektor.

Om en student vid Högskolan i Borås upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier ska hen i första hand vända sig till någon person inom högskolan som hen känner förtroende för, exempelvis lärare, kursansvarig, Studentkåren i Borås, Studentombudsmannen eller Studenthälsan.

– Högskolan har enligt diskrimineringslagen skyldighet att skyndsamt utreda vad som har hänt och vidta åtgärder om vi får kännedom om att någon student har blivit utsatt för sexuella trakasserier, poängterar Linda Borglund, högskolans samordnare för lika villkor.

– Som studentombudsman kan jag vara ett informerande och rådgivande stöd till studenten. Om en student behöver bearbeta sin upplevelse så är det Studenthälsan som står för det stödet, förklarar Anna-Karin Josefsson, högskolans studentombudsman.

Läs mer

Läs uppropet  i Svenska Dagbladet: ”Visste inte om jag skulle dö – sen våldtog han mig” (extern länk).

Läs rektor Björn Brorströms blogg: Lika villkor och nolltolerans mot sexuella trakasserier (extern länk).

Information om diskriminering och kränkande särbehandling.

Läs SUHF:s nyhet: Akademin accepterar inte trakasserier (extern länk).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge