Huvudmeny
Skrivbord med dator

2017-12-14 13:44

Ladok Student – hur påverkar det nya systemet mig som student?


Ladok Student är en webbtjänst som du som student möter när du bland annat vill anmäla dig till en tentamen, registrera dig på en kurs, se dina studieresultat eller skriva ut ett studieintyg. Under hösten har uppdateringar av systemet gjorts och det kan påverka din användning av Ladok Student.

I september uppdaterades studiedokumentationsportalen Ladok. Systemet är fortfarande under utveckling och det kommer att ske löpande uppdateringar under hela 2018. Under införandet av det nya systemet uppstod fler problem än förväntat vilket bland annat har påverkat registrering till tentamenstillfällen och betygssättning av studenter.

– Det har varit högt tryck på supporten på högskolan och vår första prioritet är att allt ska fungera normalt för studenter, berättar Thomas Johansson, tf avdelningschef för Utbildningsstöd.

– Information om systemet kommer löpande att läggas ut via PING PONG och högskolans webbplats.

Viktigt att veta

Tentamensanmälan:

Upplever du problem i samband med att du försöker anmäla dig till en tentamen, måste du senast 7 dagar innan tentamen kontakta Studentexpeditionen för att få hjälp.

Studiedeltagande:

Du kan i dagsläget endast se dina betyg i sammanställningen av dina uppgifter, du kan ännu inte se poäng på respektive examinationsmoment. Enligt planen för kommande uppdateringar kommer denna funktion att finnas i slutet av januari.

Driftstopp:

Ibland måste systemet stängas tillfälligt för uppdateringar och ibland inträffar det oplanerade driftstopp. Håll dig uppdaterad kring både planerade och oplanerade driftstopp. 

Problem eller supportärenden gällande Ladok Student

Kontakta Studentexpeditionen när ärendet gäller tentamensanmälan och registreringsintyg.
Tfn: 033-435 45 50 (vardagar 10:00­–12:00)
E-post: studentexpeditionen@hb.se

Kontakta utbildningsadministratör på din akademi för övriga frågor.
Tfn: 033-435 40 00
E-post:
Akademin för textil, teknik och ekonomi: a1@hb.se
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: a2@hb.se
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT: a3@hb.se

Läs mer

Mer information om Ladok Student och hur du loggar in.

Logga in i Ladok Student (extern länk).

Text: Johanna Avadahl