Huvudmeny

2019-06-07 07:57

Bra studentboende viktigt för högskolan


Studenter riktar skarp kritik mot ett studenthem i Borås. Högskolan kan inte uttala sig kring en specifik hyresvärd men tar kritiken på allvar.

Det är Borås Tidning som har uppmärksammat högskolan om en skrivelse som kom till dem undertecknad av studenter med mycket skarp kritik mot ett studenthem.

– Generellt är det väldigt viktigt att våra studenter har tillgång till ett bra boende så att de kan fullfölja sina studier på bästa sätt, säger rektor Mats Tinnsten.

Högskolan kommer att ta initiativ till en dialog med Studentkåren i Borås kring boendefrågan. Redan i nästa vecka kommer rektor att ha ett möte med Borås Stad för att diskutera bostadssituationen i stort och hur den kan förbättras.

– Det behövs fler studentboenden i Borås och de ska givetvis vara bra, säger Mats Tinnsten.

Text: Annie Andréasson