Huvudmeny

2015-01-26 07:30

Unik bok om avfallshantering och konsumtion presenteras


En ny unik bok om avfallshantering och konsumtion med professor Karin M Ekström som redaktör ges nu ut. Flera forskare från Högskolan i Borås är medförfattare.

Bild på bokomslag.I samband med att Marketplace Borås anordnar en heldag på temat 2 x hållbarhet den 29 januari presenteras en ny bok om avfallshantering och konsumtion där flera forskare från högskolan är medförfattare.

Boken “Waste Management and Sustainable Consumption - Reflections on Consumer Waste” handlar om den komplexa utmaningen i att minska avfall för att främja en hållbar utveckling. Mycket av tidigare forskning inom området har fokuserat tekniska lösningar för att komma till rätta med problemet.

I boken betonas vikten av ett konsumentperspektiv och att förstå sociala och kulturella aspekter av avfallshantering. Antologin presenterar filosofiska reflektioner, praktiska exempel och möjliga lösningar på problemet med ökande mängder avfall som idag utgör ett globalt problem.

Författarna, är, förutom internationella forskare, forskare från Högskolan i Borås, däribland professor Karin M Ekström (redaktör), professor Mohammad Taherzadeh, Nicklas Salomonson, biträdande professor, Eva Gustafsson, docent, Daniel Hjelmgren, universitetslektor, och Kartik Rajendran, doktorand.

Författarna, representerar olika discipliner med olika miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv, teorier och metoder.

Boken vänder sig till forskare, organisationer och politiker som är intresserade av att förstå och försöka lösa problematiken med ökad konsumtion och ökade mängder avfall.

− En kritisk diskussion om konsumtionens konsekvenser är inte bara viktig utan nödvändig för utvecklingen av ett hållbart samhälle, förklarar Karin M Ekström.

Innehåll

Introduktion av Karin M. Ekström

Del 1: Consumption and Waste

1. Recycling the Home: the Constant Flow of Domestic Stuff, Emotions and Routines, Orvar Löfgren

2. The Curse of the New: How the Accelerating Pursuit of the New is Driving Hyper-Consumption, Colin Campbell

3. Thinking Waste Sociologically, Paul Hewer

Del 2: Managing Waste

4. Factors Affecting Development of Waste Management: Experiences from Different Cultures, Mohammad Taherzadeh och Karthik Rajendran

5. Waste Prevention Action Nets, Hervé Corvellec och Barbara Czarniawska

6. Curbside Cartographies in an Urban Food-Waste Composting Program, John W. Schouten, Diane Martin och Jack Tillotson

7. Cloth Loop: An Attempt to Construct an Actor-Network, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Barbara Czarniawska

Del 3: Socio-Cultural Views on Waste

8. Exploring Food Waste Through the Lens of Social Practice Theories: Some Reflections on Eating as a Compound Practice, Dale Southerton och Luke Yates

9. Environmental Consumer Socialization Among Generation Swing and Y: A Study of Clothing Consumption, Karin M. Ekström, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson

10. Unpacking Corporate Sustainability: Sustainable Communication, Waste and the 3Rs in a Network Society, Pierre McDonagh och Andrea Prothero

Del 4: Preventing Waste

11. Upcycling of Pre-Consumer Waste: Opportunities and Barriers in the Furniture and Clothing Industries, Daniel Hjelmgren, Nicklas Salomonson och Karin M. Ekström

12.Post-Ownership Sustainability, Russell Belk

13. Supplementing the Conventional 3R Waste Hierarchy: Considering the Role of Carbon Rationing, Maurie J. Cohen

14. Efterord av Richard Wilk

Läs mer om Marketplace Borås evenemang 2 x hållbarhet som anordnas den 29 januari

Boken går att köpa i bakhandeln.

ISBN:
Hb: 978-1-138-79725-3
Pb: 978-1-138-79726-0
eBook: 978-1-315-75726-1

Text: Solveig Klug