Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ombyggnantioner och renoveringar

Här finns de ombyggnationer och renoveringar som för närvarande är aktuella i högskolans lokaler och som påverkar de som befinner sig på högskolan.

Fasadrenovering mars-april 2020

Fasaden på högskolans bibliotek genomgår just nu en renovering. Arbetet kommer under perioden att påverka de som vistas i biblioteksbyggnaden.  

Från mitten av mars till och med april pågår renovering av en sista del av fasaden till Sangärdet på den sida som vetter mot järnvägen. 

Rivningsarbetet kan under vissa perioder föra oväsen vilket kan uppfattas som störande i biblioteket, studentkårens kontor, studentpentryt och vardagsrummet. Den ställning som sätts upp längs med fasaden kommer att vara täckt, och vissa fönster kommer att skyddas med träskivor. Detta gör att dagsljuset inne i lokalerna kommer att begränsas.

Utrymningsvägen ut från bottenplan på aktuell sida kommer att leda ut i en byggarbetsplats. Entrédörrarna påverkas inte av renoveringen.

Cykelvägen som passerar mellan fastigheten och järnvägen kommer att vara avstängd under hela renoveringsarbetet. 

Vid frågor

Om du har frågor kring arbetet, kontakta Henrik Werner, säkerhetssamordnare.