Studenter och lärare på föreläsning

Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris genom tiderna
Se listan över tidigare års vinnare.

Du som är student eller medarbetare vid Högskolan i Borås kan ge förslag på vilken av 2019 års kurser som ska bli mottagare av utmärkelsen. Priset utgörs av ett resestipendium omfattande 50 000 kronor som tillfaller den eller de lärare som planerat och genomfört kursen. Prissumman används för studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet, relaterad till pedagogisk verksamhet. 

Kriterier

Ett arbetslag (eller enskild lärare) kan komma ifråga för 2019 års pris om det gjort framstående pedagogiska insatser inom ramen för grundutbildning, avancerad utbildning och/eller doktorsutbildning till exempel genom att:

  • i samarbete med studenter och/eller kolleger utvecklat framgångsrika former för undervisning och lärande,  
  • initierat och medverkat i samverkan med andra lärosäten och/eller professioner, nationellt eller internationellt, i utvecklingsarbete inom utbildning,
  • ha genomfört en utbildning med hög kvalitet och tydlig forskningsanknytning och/eller
  • förtjänstfullt handlett student[er]/doktorand[er] genom en väl genomtänkt pedagogisk progression och struktur. 

Du nominerar en kurs som sätter studentens lärande i centrum, med ett genomtänkt pedagogiskt upplägg, genom att fylla i formuläret. Tänk på att din motivering är det enda underlag som bedömargruppen har som underlag för sitt beslut så utveckla dina svar så mycket du kan.

Nomineringsperioden har nu stängt!