Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation  har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka tillräckligt stor lokal och tillräckligt mycket fika. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.