Huvudmeny

Diploma supplement

Alla examensbevis som utfärdas innehåller en bilaga - Diploma Supplement.

Diploma Supplement underlättar erkännande

För att underlätta erkännande av utländska utbildningar har regeringen fastställt att varje examensbevis som utfärdas också ska följas av en bilaga som beskriver examen och dess plats i utbildningssystemet (högskoleförordningen 6 kap 15 §). Bilagan kallas Diploma Supplement och ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Exempel på Diploma Supplement

Här finner du ett exempel på ett exempel på ett Diploma supplement (pdf) för en sjuksköterskeexamen.
Swedish Higher Education System (Information om högre utbildning i Sverige) (pdf)

Nyttan av Diploma Supplement

Diploma Supplement har utformats för att fungera som hjälp vid lösningen av problem som uppkommer vid erkännande av både utländska och inhemska examensbevis. Bilagan är ett system som underlättar erkännande av akademiska examina och yrkesexamina.

Det kan vara till nytta för universitet/högskolor, yrkesorgan, studerande, arbetsgivare, myndigheter, regeringar och medborgare. Bilagan ger möjlighet att utesluta uppfattningar och värdeladdade bedömningar om motsvarighet genom att tillhandahålla tillräckligt med objektiv information för att mottagaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om examen i fråga. Diploma Supplement innehåller inte detaljerad information om varje enskild kurs i examen.

Diploma Supplement ersätter inte examensbevis

Bilagan är ett komplement till själva examensbeviset. Beviset ska inte ändras, utan behåller sin normala status. Bilagan ska bifogas examensbeviset, den ersätter inte examensbeviset. Systemet med diploma supplement medför inte automatiskt antagning eller erkännande.

Diploma Supplement är inte

  • ett curriculum vitae (CV)
  • en ersättning för examensbeviset
  • ett automatiskt system som garanterar erkännande

För mer info läs på Universitets- och högskolerådets webbsida (extern länk).

Högskolan i Borås utfärdar inte Diploma Supplement retroaktivt.