Huvudmeny
Grässtrån

Därför finns vi

Hållbar Student ska representera studenter med ett intresse för hållbar utveckling och ge dem möjligheten att utveckla campus och högskolan i en hållbar riktning.

“Saving our planet, lifting people out of poverty, advancing economic growth... these are one and the same fight. We must connect the dots between climate change, water scarcity, energy shortages, global health, food security and women's empowerment. Solutions to one problem must be solutions for all.” Ban Ki-moon

 Vi vill dela erfarenheter och tips med likasinnade och vara med och påverka högskolan och andra aktörer mot ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar utifrån de tre grundstenarna för hållbar utveckling:

Ekonomisk hållbarhet

Säkra ekonomisk tillväxt utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov

De tre grundstenarnaSocial hållbarhet

Skapa tillväxt i länder med utbredd fattigdom och samtidigt värna om att minska sociala orättvisor

Ekologisk hållbarhet

Skydda vår natur och stoppa den globala uppvärmningen samtidigt som ekonomisk trygghet säkras

Dessa mål går hand i hand och kan inte fungera utan varandra. De utvecklades under ”World Summit on Social Development” år 2005 och utgör idag grunden för arbetet mot en hållbar utveckling runt om I världen. Som medlem i Hållbar Student kan man välja inom vilket område man vill engagera sig. Vi arbetar med flera frågor och projekt som rör de tre aspekterna av hållbarhet.