Huvudmeny
Ett växtskott växer ur jorden

Om oss

Här nedan kan du läsa om hur det gick till när Hållbar student skapades och vilka framtidsvisioner vi har.

Bakgrund

I slutet av 2013 drog Högskolan i Borås igång ett pilotprojekt. Projektet planerades att pågå fram till slutet av 2015 var en del av ett samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR), där lärosäten som Göteborgs Universitet, Chalmers och Högskolan i Skövde redan medverkade. Även Borås Stad och Miljöbron ingick som samarbetspartners.

Högskolans målsättning

Högskolan i Borås ville med detta projekt medverka till att lyfta fram studenters åsikter och idéer samt göra det möjligt för studenter att engagera sig i hållbarhetsfrågor på högskolan genom att bli klimatambassadörer. Som ambassadör på Högskolan i Borås skapades förmånen att delta kostnadsfritt på olika utbildningar och slutna föreläsningar samt möjligheten att bygga ett kontaktnät inför framtida arbetsliv. Målet med med VGR-samarbetet var att skapa verktyg för studenter att inspirera andra och föra vidare sina kunskaper om hållbar utveckling.

Så växte Hållbar student fram

  • Hösten 2015 hölls ett informationsmöte för studenter som ville engagera sig i Högskolan i Borås hållbarhetsarbete. Anledningen till att mötet hölls var att utvidga att utveckla den tidigare klimatambassadörsgruppen. Målsättningen var att så småningom skapa en grupp som fortsätter att verka för hållbar utveckling ur ett studentperspektiv även efter VGR-samarbetets slut.
  • Våren 2016 blev Hållbar Student en samarbetsförening med Studentkåren i Borås. Syftet med samarbetet var att nå ut till fler studenter och samverka med andra föreningar och kommittéer på campusområdet. I samband med detta valdes en styrelse och stadgar fastslogs för föreningen Hållbar Student.

Framtidsvision

I framtiden vill Hållbar Student utöka sitt engagemang för hållbarhetsfrågor på högskolan i Borås och även skapa nya samarbeten med olika aktörer i samhället.