Huvudmeny
Prästkragar

Vår målsättning

Föreningen har som ändamål att:

  • inspirera och vägleda studenter att leva ett mer hållbart och medvetet studentliv
  • uppmärksamma och granska högskolans lokaler och miljöer ur ett klimatsmart perspektiv
  • driva projekt och evenemang för studenter för att uppmärksamma de tre aspekterna av hållbarhet
  • delta i nätverk mellan studenter, högskolan, andra föreningar och näringslivet inom hållbarhetsfrågor
  • diskutera och lyfta fram hållbarhetsfrågor inom utbildning och undervisning på högskolan