Huvudmeny
skog

Mål

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling sträcker sig över en treårs period och målen fastställs utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter.

De övergripande målen i utbildningen 2014-2016 innebär att öka medvetenheten kring hållbar utveckling. Vid slutet av 2016 ska alla studenter som avslutat sina utbildningar fått kunskap om och förmåga att problematisera kring hållbar utveckling.

Målet med att integrera hållbar utveckling i din utbildning är att du som student i din framtida yrkesroll ska kunna bidra till en hållbar utveckling genom dina kunskaper och förhållningssätt.

Högskolans övergripande mål för forskning innebär en ökad integration av hållbar utveckling i forskningen och i högskolans egna forskarutbildningar. Högskolans forskningsprogram ska ha ett tydligt förhållningssätt till hållbar utveckling och på så vis bidra till en kunskapsutveckling inom området. Prioriterade forskningsprogram ska alla omfatta hållbar utveckling.

De övergripande målen för arbetet med hållbar utveckling är att utveckla kunskaper och påverka attityder. Ett led i utvecklingen av den egna verksamheten är införandet av ett miljöledningssystem. Ett sådant är utvecklat och certifierat enligt ISO 14001.

Vidare information hittar du i högskolegemensamma mål för hållbar utveckling 2014-2016 (pdf)