Huvudmeny
skog

Mål

Det övergripande målet för högskolans hållbarhetsarbete är att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Detta innefattar att minska organisationens negativa inverkan på miljön.

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling sträcker sig över perioden 2017-2019 och målen fastställs utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter.

De högskolegemensamma målen delas in i fyra målområden; utbildning, forskning, samverkan och campus. 

Högskolans målarbete påverkas av FN:s nya globala hållbarhetsmål. Dessa mål kommer att vägleda policy och finansiering på global nivå de kommande 15 åren, och därmed också högskolans verksamhet.

Läs mer

Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling 2017-2019 (pdf)