Huvudmeny
En kvist med löv och solsken

Organisering av hållbarhetsarbetet

Arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra alla delar av högskolans arbete. För att driva arbetet i organisationen finns det antal viktiga funktioner. 

Det övergripande ansvaret för att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet har rektor, som också är ordförande i Strategigruppen för hållbar högskola. I strategigruppen finns också en studentrepresentant. Som stöd för det övergripande strategiska arbetet finns en central samordnare för hållbar utveckling. Kontakta samordnare för hållbar utveckling Birgitta Losman. 

Det finns också en handläggare för hållbar utveckling som utvecklar och samordnar högskolans miljöledningssystem och arbetar med frågor som berör organisationens direkta miljöpåverkan. Kontakta handläggare för hållbar utveckling Nils Lindh.

Varje akademi/enhet har också en samordnare för hållbar utveckling, som tillsammans med akademi- och enhetschef stödjer arbetet inom dessa funktioner. Samordnarna är: