Huvudmeny

Stipendier för examensarbeten som integrerat hållbar utveckling

Dags att göra examensarbete? Intresserad av att integrera ett hållbarhetsperspektiv i din problemformulering? Planera då in hur du, utifrån fastställda krav och bedömningskriterier, kan göra det i ditt examensarbete på ett bra sätt.

De examensarbeten som har integrerat hållbar utveckling kan bli aktuella för nominering till stipendier som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of Knowledge i oktober varje år. Examensarbeten som genomförts under läsåret 2016-2017 kommer att premieras i oktober 2017.

Den akademi där du studerar ansvarar för nomineringsprocessen och utser vilken/vilka uppsatser som ska nomineras till Strategigruppen för hållbar högskola för en bedömning. Studenter kan inte själva ansöka om stipendium eller nominera examensarbeten.

Krav för nominering och kriterier

Krav för nominering och kriterier för bedömning av examensarbeten som integrerat hållbar utveckling (pdf).