Huvudmeny

Matematik med didaktisk inriktning II

30 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: HT 2010
Kurskod: NMD901
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2010-08-30 - 2011-01-16

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledare: Susanne Fogelkvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan är ej fastställd