Huvudmeny

Design för det goda livet

7,5 hp, deltid 25% – distans

Välkommen till distanskursen Design för det goda livet!

Den som säger det är kursansvarig och heter Lars G Strömberg och är Fil.Dr. i etnologi och universitetslektor vid Textilhögskolan.

Du har säkert stött på ordet design i flera sammanhang. Vi har blivit så vana vid ordet att vi inte tänker på vad det är för något. Är det formgivning eller klädmode? Har det något att göra med det moderna eller med det som är nytt i största allmänhet? Är det ett ord som medier använder för att beteckna något som är populärt och trendigt? Är design detsamma som god smak? Vad är i så fall dålig smak? Har Design som ord en historia? När du börjar vända och vrida på begreppet Design blir det genast inte så enkelt. Den här kursen sätter fingret på ett antal teman som alla börjar på E; Etik, Ekonomi, Estetik, Ekologi och Ergonomi. De här begreppet har många praktiska betydelser för oss idag samtidigt som det är laddat med en mängd värderingar och kulturella symboler. Tillsammans erbjuder de oss det goda livet.

Kursen är en distanskurs som ges via vår webbaserade lärplattform PingPong. Inloggningsuppgifter får du när du registrerar dig på kursen. 

Kursstart

Kursen startar den 9 september på PingPong. 

Kursinformation

Termin: HT 2013
Kurskod: HDE02A
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 25%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås – distans
Studieperiod: 2013-09-09 - 2013-12-22

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig: lgs
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)