Huvudmeny

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan - ingår i Förskolelyftet (Uppdragsutbildning)

7,5 hp, deltid 25%

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet samarbetar i planering och genomförande av samtliga kurser i förskolelyftet.  Varje utbildning består av fem dagar som är förlagda till campus i både Göteborg och Borås.

Dag 1 Göteborg - 25 september
Kursintroduktion i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning av professor Ingrid Pramling Samuelsson

Dag 2 Göteborg - 9 oktober
Seminarier i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning och paneldiskussion

Dag 3 Borås - 6 november
Seminarier i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning

Dag 4 Göteborg - 4 december
Fördjupning och seminarium

Dag 5 Borås - En dag i vecka 6 2014
EXAMINATION

Kursinformation

Termin: HT 2013
Kurskod: 11F30U
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde
Studieperiod: 2013-09-23 - 2014-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)