Huvudmeny

Att vägleda i samhällsinformation

7,5 hp, deltid 25% – distans

Kursinformation

Termin: VT 2010
Kurskod: ÖVSFR1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 25%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås – distans
Studieperiod: 2010-01-18 - 2010-06-06

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se .
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig: Arja Mäntykangas
Studie- och karriärvägledare: Anna-Karin Josefsson
Studie- och karriärvägledare: Ewa Skelte
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)