Huvudmeny

Utveckla skolbiblioteket

7,5 hp, deltid 50% – distans

Kursinformation

Termin: VT 2010
Kurskod: ÖUSFR1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås – distans
Studieperiod: 2010-01-25 - 2010-03-28

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se .
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig: emf
Kursansvarig: Monika Johansson
Studie- och karriärvägledare: Anna-Karin Josefsson
Studie- och karriärvägledare: Ewa Skelte
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan är ej fastställd