Huvudmeny

Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II

15 hp, deltid 50%

Kursinformation

Termin: VT 2011
Kurskod: LRE011
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2011-01-17 - 2011-06-05

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)