Huvudmeny

Lärande möjligheter i digitala miljöer

15 hp, deltid 50% – distans

Kursinformation

Termin: VT 2011
Kurskod: 11IT21
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Kväll
Studieort: Göteborg – distans
Studieperiod: 2011-01-24 - 2011-12-04

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Kursansvarig: Tobias Ruhtenberg
Kontaktperson: GUMA
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan är ej fastställd