Huvudmeny

SO-ämnenas innehåll och didaktik i årskurs 4-6

30 hp, deltid 50%

Kursinformation

Termin: VT 2012
Kurskod: 11SO10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Eftermiddag/Kväll
Studieort: Borås
Studieperiod: 2012-01-16 - 2013-01-20

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)