Huvudmeny

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

30 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: VT 2013
Kurskod: 11SV81
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-01-21 - 2013-06-09

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)