Huvudmeny

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; fortsättningskurs 31-60 hp

30 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: VT 2014
Kurskod: 10IA20
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2014-01-20 - 2014-06-08

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)