Huvudmeny

Robusta försörjningssystem

7,5 hp, deltid 25%

Kursinformation

Termin: VT 2018
Kurskod: 42B03C
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-01-15 - 2018-06-03

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)