Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: KENER
Programtillfälleskod: KENER10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Ingenjörshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.ih@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig RKJ

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0597
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0591
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0592
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0596
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0523
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0590
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt

Våren 2013

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0594
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0595
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0599
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0598
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0593
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2013

Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C107H
Typ Obl.
Period 2 sep - 22 dec
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C45H3
Gruppnamn S
Typ Valbar.
Period 2 sep - 27 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C71H3
Gruppnamn S
Typ Valbar.
Period 2 sep - 27 okt