Huvudmeny

Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LFÖFI
Programtillfälleskod: LFÖFI10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.
Programansvarig AB
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2010

Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet III
LFR012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26V0
Typ Obl.
Period 18 jan - 6 jun

Hösten 2011

Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet II
11FR40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet II
11FR40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E77H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Bild
LSB011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E67H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Musik
11SM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E68H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Naturvetenskap och teknik för årskurs 1 till 6
11SN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: SO-ämnenas innehåll och didaktik
11SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet III
LFR012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov