Huvudmeny

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LSMEN
Programtillfälleskod: LSMEN10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.
Programansvarig IOL
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2010

Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska III
LGS002
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E57V0
Typ Obl.
Period 18 jan - 6 jun

Hösten 2010

Förskoleverksamhet - grunden till lärande III: Didaktik och meningsskapande
LFK002
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande II
LFK501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E15H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande III: Didaktik och meningsskapande
LFK022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E61H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans senare år/Engelska med didaktisk inriktning II
LED501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II
LSD501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska I
LGS011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska II
LGS501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II
NMI501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och lärandets villkor
LLV01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och lärandets villkor
LLV01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU35
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E29H0
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Specialisering: Den tidiga läs- och skrivinlärningen
11SL00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Engelska med didaktisk inriktning III
LED112
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II-B
NMI611
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Musik
LSM111
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E52H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Musik
11SM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E62H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E54H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska I
LGS011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska II
LGS501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E29H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E77H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Bild
LSB011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E67H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Musik
11SM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E68H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Naturvetenskap och teknik för årskurs 1 till 6
11SN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: SO-ämnenas innehåll och didaktik
11SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska III
LGS012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov