Huvudmeny

Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LNAMA
Programtillfälleskod: LNAMA10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.
Programansvarig IOL
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande II
LFK501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet I
LFR001
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet II
11FR40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans senare år/Matematik med didaktisk inriktning II
11MD01
Anm. kod E21H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II-A
NMI601
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Svenska med didaktisk inriktning III
LSD112
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö I
NMI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II
NMI501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Specialisering: Bild
LSB011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E48H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö III
NMI002
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov